Bent u op zoek naar chloor voor uw zwembad? Klik dan hier om naar onze chloorproducten te gaan. Deze pagina is informatief en is bedoeld om uitleg te geven over het gebruik van chloor, chloorwaarden in uw zwembad, pH-waarden, enzovoorts.

Er zijn diverse typen chloor leverbaar. Het lijkt allemaal erg ingewikkeld, maar de basis is vrij makkelijk uit te leggen. Daarom bevat deze pagina de belangrijkste informatie, zodat u een goede keuze kunt maken.

Waarom heb ik chloor nodig?
(Zwembad)water kan makkelijk algen en bacteriën verzamelen en verspreiden. Water wat niet wordt behandeld kan daarom ook snel groen worden, veel bacteriën bevatten of zelfs gevaarlijk worden. Chloor lost dat op, door bacteriën en algen te doden.

Hoe weet ik of ik chloor nodig heb?
Meten is weten! Met een testset kan worden gemeten hoe veel chloor er in (zwembad)water aanwezig is. Ook andere waarden van het water kunnen worden gemeten, waaronder de pH-waarde (belangrijk), de alkaliteit (vaak minder belangrijk, maar er zijn uitzonderingen) en andere waarden. Een zwembad heeft in principe altijd chloor nodig. Een waarde van 0,5 - 1,5 ppm is een prima waarde. 

Welke waarden van het zwembadwater zijn belangrijk en wat moeten deze waarden zijn?
Voor de meeste zwembaden zijn vooral de chloorwaarde (vrij chloor) en de pH-waarde relevant. De vrij chloor waarde (te meten met DPD1-testtabletten en een testset of teststrips) geeft aan hoeveel nog actief chloor er aanwezig is in het zwembad. Het officiële gebruiksvoorschrift van chloor in Nederland adviseert een waarde van tussen de 2 en 5 mg/l (ppm). Wie het zwembadwater meerdere keren per week controleert kan ook prima uit de voeten met 0,5 - 1,5 mg/l. Openbare zwembaden hanteren meestal 0,7. Daar wordt de chloorwaarde echter 24/7 gecontroleerd met automatische meetapparatuur en drie maal per dag handmatig nagemeten met een professionele testkoffer.

Een iets te hoge chloorwaarde (5 - 10 mg/l) is niet direct schadelijk, maar wel zonde, omdat er hierdoor meer chloor zal verdampen en dus verloren zal gaan. Boven de 10 mg/l is de chloorwaarde fors te hoog en is het raadzaam om de chloorwaarde actief te verlagen - bijvoorbeeld door een deel van het water te verversen. 

Bij een te lage chloorwaarde krijgen algen en bacteriën vrij spel. Water met een chloorwaarde van nul is niet (altijd) veilig om in te zwemmen. Daarnaast kan water zonder chloor heel snel groen worden. Soms verandert een helder zwembad binnen een uur in een soort groene soep, met name als er een onweersbui aan komt.

De pH-waarde (te meten met fenolrood tabletten en een testset, of teststrips) geeft aan of het zwembadwater bijvoorbeeld zuur is. De ideale pH-waarde ligt tussen de 7,2 en 7,4. Een te hoge pH-waarde zorgt ervoor dat chloor minder goed kan werken; bij ene pH-waarde boven de 8 doet chloor bijna niets meer. Een te lage pH-waarde is slecht voor onder andere de zwembadfolie.

Soms is het ook noodzakelijk om naar de alkaliteit van het water te kijken. Indien de alkaliteit afwijkt van normale waarden, kan de pH-waarde zich grillig gedragen. Mocht de pH-waarde dit niet doen, is er geen enkele reden om de alkaliteitwaarde te meten. Let er op dat chloor een hoge pH-waarde heeft en het toevoegen van chloor dus zal resulteren in een stijgende pH-waarde. Het is dus normaal dat er af en toe pH- moet worden gedoseerd.

Ook de totaal chloor waarde (te meten met DPD3) kan soms relevant zijn, met name voor binnenbaden. De totaal chloor waarde ligt altijd hoger dan de vrij chloor waarde, omdat deze meting kijkt naar al het chloor wat in het zwembad aanwezig is en dus ook het gebonden chloor (dat is chloor wat zijn werk al gedaan heeft en min of meer 'dood' is) meet. Een te hoge hoeveelheid gebonden chloor veroorzaakt de bekende chloorirritaties: een penetrante geur en mogelijk ook zaken als oogirritatie. Mocht dit vaak voorkomen - met name bij binnenbaden - is het raadzaam om een blik te werpen op de totaal chloor waarde. Het verschil tussen totaal chloor en vrij chloor is gebonden chloor (dus de meting met DPD3 min de meting met DPD1). Gebonden chloor kan worden verwijderd door water (deels) te verversen of door het doseren van vers chloor.

De meeste andere waarden die kunnen worden gemeten zijn doorgaans niet relevant voor consumentenzwembaden, uitzonderingen daargelaten.

Chloorgranulaat of chloortabletten
Chloor is leverbaar in chloorgranulaat en chloortabletten. Granulaat is poeder. Dit is dus zeer nauwkeurig te doseren en dient altijd in de skimmer te worden toegevoegd. 

Chloortabletten zijn leverbaar in 20 grams tabletten (70% en 90% actief chloor) of 200-grams tabletten (90% actief chloor). Deze tabletten zijn eenvoudig te doseren door ze in uw skimmer of in een chloordrijver te plaatsen.

Snel oplossend versus langzaam oplossend chloor
Zwembadchloor is leverbaar in snel oplossende typen en langzaam oplossende typen. De snel oplossende typen zwembadchloor (hieronder staat beschreven welke soorten snel oplossen en welke soorten langzaam oplossen) zijn bedoeld om de chloorwaarden in het zwembad snel te verhogen. Dit type zwembadchloor wordt ook ingezet om een zogenaamde 'chloorshock' of 'shockbehandeling' toe te passen. Hierbij wordt de chloorwaarde van een zwembad snel fors verhoogd, bijvoorbeeld omdat er algengroei in het bad is ontstaan. 

De langzaam oplossende typen chloor zijn bedoeld om de chloorwaarde van een zwembad gedurende enige tijd (meestal enkele dagen) op peil te houden. Deze chloortabletten zijn via extra toevoegingen zo geproduceerd dat ze in enkele dagen oplossen en dus ook gedurende enkele dagen een hoeveelheid chloor afgeven aan het zwembadwater.

Oplosbaarheid
* Aqua Easy en Melpool Chloor 55 (alleen leverbaar als chloorgranulaat) is een snel oplossend type chloor. Dit poeder bevat ongeveer 55% actief zwembadchloor. Leverbaar in verpakkingen van 1 kilo en 5 kilo (Aqua Easy) en 1 kilo en 5 kilo (Melpool). Chloor 55 is bedoeld voor hard water.

* Aqua Easy en Melpool Chloor 70 (leverbaar als chloorgranulaat en als chloortabletten van 20 gram) is ook een snel oplossend type chloor. De tabletten en het granulaat bevatten ongeveer 70% actief zwembadchloor. Dit is het meest verkochte type snel oplossend zwembadchloor. Het granulaat is leverbaar in verpakkingen van 1 kilo en 5 kilo (Aqua Easy). Ook het Melpool granulaat (70/G) is leverbaar in verpakkingen van 1 kilo en 5 kilo. De tabletten zijn eveneens leverbaar in verpakkingen van 1 kilo en 5 kilo (Aqua Easy) en 1 kilo en 5 kilo (Melpool). Chloor 70 is bestemd voor gebruik bij zacht water.

* HTH Chloorgranulaat  is een snel oplossend type chloor. Dit scherp geprijsde product bevat ongeveer 69% actief chloor en bevat geen cyanuurzuur. Het granulaat is leverbaar in een verpakking van 1 kilo en een verpakking van 5 kilo

* Aqua Easy en Melpool Chloor 90 (leverbaar in chloortabletten van 20 gram en chloortabletten van 200 gram). Dit is een langzaam oplossend type zwembadchloor. Het product bevat ongeveer 85% actief chloor. De grote tabletten lossen in enkele dagen op. De kleine chloortabletten zijn leverbaar in verpakkingen van 1 kilo en 5 kilo. De 200-grams tabletten zijn eveneens leverbaar in verpakkingen van 1 kilo en 5 kilo. De Melpool producten zijn leverbaar in exact dezelfde verpakkingen: 1 kilo en 5 kilo (20 grams, Melpool 90/20) respectievelijk 1 kilo en 5 kilo (200 grams, Melpol 90/200).

HTH Sticks zijn langzaam oplossende 'chloortabletten' in de vorm van een stick. Ze lossen langzaam op dankzij het plastic omhulsel wat om de stick zit (het is dus belangrijk dat u deze sticks met plastic en al in de skimmer plaatst. Deze chloortabletten bevatten geen cyanuurzuur. Dit product is leverbaar in een verpakking van 4,5 kilo.

Dosering chloor
Voor de snel oplossende typen zwembadchloor geldt dat ongeveer 15 tot 16 gram de chloorwaarde van 10 m3 water verhoogt met ongeveer 1 mg per liter. U kunt de inhoud van uw zwembad berekenen door de hoogte, breedte en lengte met elkaar te vermenigvuldigen (een bad van 8 bij 4 met een diepte van 1,5 meter heeft dus een inhoud van 8*4*1,5 = 48 m3). 72 Gram chloorgranulaat zal de waarde dus met ongeveer 1 mg per liter verhogen in een dergelijk bad.

Voor de langzaam oplossende tabletten geldt dat doorgaans 1 a 2 chloortabletten (200 grams) per week voldoende zal zijn. Een exactere inschatting is niet te geven, aangezien het chloorverbruik afhankelijk is van diverse factoren. In perioden waarin u (veel) gebruik maakt van het zwembad is het aan te raden de waarden minimaal twee keer per week te controleren met een testset

Cyanuurzuur
Cyanuurzuur is een standaard toevoeging bij de meeste chloorproducten. Het is een chloorstabilisator die voorkomt dat chloor makkelijk verdampt. Een te hoge waarde aan cyanuurzuur in het zwembad zal er echter voor zorgen dat het chloor minder goed kan werken. Normaal gesproken bevat zwembadwater al snel 20 tot 35 mg per liter, wat een prima waarde is. Er ontstaan pas problemen indien de waarde boven de 100 uit komt. Mocht dit het geval zijn, is dit te merken doordat chloor minder goed zal werken. 

Vlokmiddel
Aangezien de meeste (zand)filters niet in staat zijn om alle vuildeeltjes uit het water te verwijderen - waaronder een deel van de dode algen en andere micro-organismen die door het chloor zijn bestreden - is het verstandig om regelmatig vlokmiddel te gebruiken. Vlokmiddel bindt de te kleine vuildeeltjes aan elkaar (samenklonteren), waardoor uw filter dit alsnog uit het water kan zuiveren. De typen vlokmiddel die het eenvoudigste zijn te gebruiken, zijn de Goldifloc vloktabletten en Solufloc.

Chloor in Nederland
Chloor mag in Nederland alleen verkocht worden als het beschikt over een Nederlands goedkeuringsnummer. Het kopen, verkopen of gebruiken van chloor zonder een dergelijk goedkeuringsnummer is verboden. De boete voor het gebruiken van niet toegelaten middelen is is fors.

Er gelden strenge eisen voor o.a. de opslag van grotere hoeveelheden. Importeurs in Nederland moeten het chloor opslaan in bunkers, die anderhalf uur brandwerend zijn. Daarnaast geldt er een maximum aan de hoeveelheid chloortabletten en chloorgranulaat wat daarin mag worden opgeslagen. Hierdoor moet er een ingewikkeld logistiek proces worden toegepast om het zwembadchloor toch op tijd bij ons en bij u te krijgen. Door deze regelgeving liggen de prijzen van chloor in Nederland doorgaans hoger dan in andere landen.

Wij verkopen uitsluitend chloor dat is toegelaten in Nederland en dus beschikt over een geldig toelatingsnummer. De complete database met alle toegelaten 'biociden' op de Nederlandse markt is hier te downloaden (xlsx). 

Veiligheid
Volg altijd de aanwijzingen op het etiket.

Meng NOOIT meerdere chemische middelen met elkaar. Hierdoor kunnen giftige gassen ontstaan. Met name chloor en zuur (pH-) reageren op elkaar, waardoor er zeer giftige chloorgassen ontstaan. Mocht er per ongeluk toch ergens een mengproduct ontstaan, verlaat de ruimte dan direct en waarschuw de autoriteiten. Als u de gassen heeft ingeademd, is controle door een arts noodzakelijk. Ook bij contact met de ogen (of inslikking) dient u onmiddellijk een arts te raadplegen. Contact met de huid wordt sterk afgeraden. 

Chloor is een sterke desinfectant en tevens een bleekmiddel. Plaats daarom chloortabletten nooit in het zwembad zelf, maar altijd in de skimmer of een chloordrijver. Ook granulaat dient u via de skimmer te doseren. Anders bleekt het chloor uw folie en krijgt u witte vlekken in de folie te zien. pH+, pH- en vlokmiddel kunnen ook het beste via de skimmer toegevoegd worden (sommige vlokmiddelen moeten overigens via het pompmandje worden gedoseerd, dit staat op de verpakking en in de productomschrijving). Wacht na het toevoegen van een middel (chloor, pH+, pH-, vlok, enzovoorts) enkele minuten voordat u een ander middel toevoegt.

Als laatste (maar deze is logisch): bewaar chloor (en andere chemische middelen) altijd buiten het bereik van kinderen.