Bent u op zoek naar chloor voor uw zwembad? Klik dan hier om naar onze chloorproducten te gaan. Deze pagina is informatief en is bedoeld om uitleg te geven over het gebruik van chloor, chloorwaarden in uw zwembad, pH-waarden, enzovoorts.

Net een zwembad gekocht?

Er zijn diverse typen chloor leverbaar. Deze pagina helpt u met het maken van de juiste keuze.

Chloorgranulaat of chloortabletten
Chloor is leverbaar in chloorgranulaat en chloortabletten. Granulaat is poeder. Dit is dus zeer nauwkeurig te doseren en dient altijd in de skimmer te worden toegevoegd. 

Chloortabletten zijn leverbaar in 20 grams tabletten (70% en 90% actief chloor) of 200-grams tabletten (90% actief chloor). Deze tabletten zijn eenvoudig te doseren door ze in uw skimmer of in een chloordrijver te plaatsen.
Chloorgranulaat

Snel oplossend versus langzaam oplossend chloor
Zwembadchloor is leverbaar in snel oplossende typen en langzaam oplossende typen. De snel oplossende typen zwembadchloor (hieronder staat beschreven welke soorten snel oplossen en welke soorten langzaam oplossen) zijn bedoeld om de chloorwaarden in uw zwembad snel te verhogen. Dit type zwembadchloor wordt ook ingezet om een zogenaamde 'chloorshock' of 'shockbehandeling' toe te passen. Hierbij wordt de chloorwaarde van een zwembad snel fors verhoogd, bijvoorbeeld omdat er algengroei in het bad is ontstaan. 

De langzaam oplossende typen chloor zijn bedoeld om de chloorwaarde van een zwembad gedurende enige tijd (meestal enkele dagen) op peil te houden. Deze chloortabletten zijn via extra toevoegingen zo geproduceerd dat ze in enkele dagen oplossen en dus ook gedurende enkele dagen een hoeveelheid chloor afgeven aan het zwembadwater.

Oplosbaarheid
* Aqua Easy en Melpool Chloor 55 (alleen leverbaar als chloorgranulaat) is een snel oplossend type chloor. Dit poeder bevat ongeveer 55% actief zwembadchloor. Leverbaar in verpakkingen van 1 kilo en 5 kilo (Aqua Easy) en 1 kilo en 5 kilo (Melpool). Chloor 55 is bedoeld voor hard water.

* Aqua Easy en Melpool Chloor 70 (leverbaar als chloorgranulaat en als chloortabletten van 20 gram) is ook een snel oplossend type chloor. De tabletten en het granulaat bevatten ongeveer 70% actief zwembadchloor. Dit is het meest verkochte type snel oplossend zwembadchloor. Het granulaat is leverbaar in verpakkingen van 1 kilo en 5 kilo (Aqua Easy). Ook het Melpool granulaat (70/G) is leverbaar in verpakkingen van 1 kilo en 5 kilo. De tabletten zijn eveneens leverbaar in verpakkingen van 1 kilo en 5 kilo (Aqua Easy) en 1 kilo en 5 kilo (Melpool). Chloor 70 is bestemd voor gebruik bij zacht water.

* HTH Chloorgranulaat  is een snel oplossend type chloor. Dit scherp geprijsde product bevat ongeveer 69% actief chloor en bevat geen cyanuurzuur. Het granulaat is leverbaar in een verpakking van 1 kilo en een verpakking van 5 kilo

Chloortabletten


* Aqua Easy en Melpool Chloor 90 (leverbaar in chloortabletten van 20 gram en chloortabletten van 200 gram). Dit is een langzaam oplossend type zwembadchloor. Het product bevat ongeveer 85% actief chloor. De grote tabletten lossen in enkele dagen op. De kleine chloortabletten zijn leverbaar in verpakkingen van 1 kilo en 5 kilo. De 200-grams tabletten zijn eveneens leverbaar in verpakkingen van 1 kilo en 5 kilo. De Melpool producten zijn leverbaar in exact dezelfde verpakkingen: 1 kilo en 5 kilo (20 grams, Melpool 90/20) respectievelijk 1 kilo en 5 kilo (200 grams, Melpol 90/200).

HTH Sticks zijn langzaam oplossende 'chloortabletten' in de vorm van een stick. Ze lossen langzaam op dankzij het plastic omhulsel wat om de stick zit (het is dus belangrijk dat u deze sticks met plastic en al in de skimmer plaatst. Deze chloortabletten bevatten geen cyanuurzuur. Dit product is leverbaar in een verpakking van 4,5 kilo.

Chloorwaarden
Middels een testset kunt u meten hoeveel chloor er in het zwembad aanwezig is. Het is verstandig de chloorwaarde rond de 0,5 a 1,5 mg per liter te handhaven. Veel hoger heeft geen zin omdat er dan te veel chloor zal verdampen en dat is natuurlijk zonde.
Testset
Een te lage chloorwaarde kan er voor zorgen dat het zwembad te snel zonder chloor komt te zitten, met alle vervelende gevolgen van dien (denk aan algengroei). 

Het etiket van de diverse chloorproducten adviseert de chloorwaarde tussen de 2 en de 5 mg per liter te handhaven, maar dit advies is aan de hoge kant. De genoemde waarden zijn overigens overgenomen uit de toelatingen van het chloor in Nederland (chloor moet worden toegelaten en de overheidsinstantie die dat doet schrijft meteen een aantal gebruiksregels voor). Chloorwaardes tot 5 a 10 mg per liter zijn in principe onschadelijk, maar resulteren wel in een onnodig hoog verbruik. Een hoge chloorwaarde is doorgaans geen oorzaak van de bekende 'chloorlucht'. Een sterke geur van chloor in zwembaden wordt veroorzaakt door een (hoge) concentratie gebonden chloor. Dit is chloor dat gebonden is aan vervuiling en dus zijn werk al heeft gedaan. Dit kan geneutraliseerd worden door vers chloor in combinatie met filteren.

Is uw chloorwaarde te hoog? Door chloorverbruik en verdamping zal de waarde vanzelf weer dalen. Mocht de chloorwaarde boven de tien liggen, is het verstandig om even te wachten met zwemmen. Mocht de chloorwaarde echt te hoog liggen en daalt deze maar langzaam, is het ook mogelijk om met een chloorverlager de waarde te laten zakken.

Dosering
Voor de snel oplossende typen zwembadchloor geldt dat ongeveer 15 tot 16 gram de chloorwaarde van 10 m3 water  verhoogt met ongeveer 1 mg per liter. U kunt de inhoud van uw zwembad berekenen door de hoogte, breedte en lengte met elkaar te vermenigvuldigen (een bad van 8 bij 4 met een diepte van 1,5 meter heeft dus een inhoud van 8*4*1,5 = 48 m3). 72 Gram chloorgranulaat zal de waarde dus met ongeveer 1 mg per liter verhogen in een dergelijk bad.

Voor de langzaam oplossende tabletten geldt dat doorgaans 1 a 2 chloortabletten (200 grams) per week voldoende zal zijn. Een exactere inschatting is niet te geven, aangezien het chloorverbruik afhankelijk is van diverse factoren. In perioden waarin u (veel) gebruik maakt van het zwembad is het aan te raden de waarden minimaal twee keer per week te controleren met een testset

Cyanuurzuur
Cyanuurzuur is een standaard toevoeging bij de meeste chloorproducten. Het is een chloorstabilisator die voorkomt dat chloor makkelijk verdampt. Een te hoge waarde aan cyanuurzuur in het zwembad zal er echter voor zorgen dat het chloor minder goed kan werken. Normaal gesproken bevat zwembadwater al snel 20 tot 35 mg per liter, wat een prima waarde is. 

pH
Naast de chloorwaarde is ook de pH-waarde van uw zwembad van belang. Het advies is om deze te handhaven tussen de 7,2 en 7,4. Een te lage pH-waarde kan o.a. de metalen van uw zwembad aantasten (een pH onder de 7 betekent immers dat uw zwembadwater zuur is). Daar komt bij dat chloor en zuur met elkaar reageren, met vervelende consequenties (zie ook het kopje veiligheid). Een te hoge pH-waarde zorgt ervoor dat chloor minder goed werkt. Bij een pH-waarde boven de 8 werkt chloor nauwelijks meer. Daarmee krijgen algen en andere micro-organismen alsnog vrij spel, ongeacht de chloorwaarde. De pH-waarde is te bewerken middels diverse chemische middelen.

Vlokmiddel
Aangezien de meeste (zand)filters niet in staat zijn om alle vuildeeltjes uit het water te verwijderen - waaronder een deel van de dode algen en andere micro-organismen die door het chloor zijn bestreden - is het verstandig om regelmatig vlokmiddel te gebruiken. Vlokmiddel bindt de te kleine vuildeeltjes aan elkaar (samenklonteren), waardoor uw filter dit alsnog uit het water kan zuiveren. De typen vlokmiddel die het eenvoudigste zijn te gebruiken, zijn de Goldifloc vloktabletten en de Super Cubes.

Chloor in Nederland

Chloor mag in Nederland alleen verkocht worden als het beschikt over een Nederlands goedkeuringsnummer. Het kopen , verkopen of gebruiken van chloor zonder een dergelijk goedkeuringsnummer is strafbaar. De boete voor het gebruiken van niet toegelaten middelen is is fors en kan oplopen tot ruim 1000 euro.

Er gelden strenge eisen voor o.a. de opslag van grotere hoeveelheden. Importeurs in Nederland moeten het chloor opslaan in bunkers, die anderhalf uur brandwerend zijn. Daarnaast geldt er een maximum aan de hoeveelheid chloortabletten en chloorgranulaat wat daarin mag worden opgeslagen. Hierdoor moet er een ingewikkeld logistiek proces worden toegepast om het zwembadchloor toch op tijd bij ons en bij u te krijgen. Door deze regelgeving kan het voorkomen dat de prijzen van chloor in Nederland enigzins boven prijzen in andere landen liggen. 

Wij verkopen uitsluitend chloor dat is toegelaten in Nederland en dus beschikt over een geldig toelatingsnummer. De complete database met alle toegelaten 'biociden' op de Nederlandse markt is hier te downloaden (xlsx). 

Veiligheid
Volg altijd de aanwijzingen op het etiket.

Meng NOOIT meerdere chemische middelen met elkaar. Hierdoor kunnen giftige gassen ontstaan. Met name chloor en zuur (pH-) reageren op elkaar, waardoor er zeer giftige chloorgassen ontstaan. Mocht er per ongeluk toch ergens een mengproduct ontstaan, verlaat de ruimte dan direct en waarschuw de autoriteiten. Als u de gassen heeft ingeademd, is controle door een arts noodzakelijk. Ook bij contact met de ogen (of inslikking) dient u onmiddelijk een arts te raadplegen. Contact met de huid wordt sterk afgeraden. 

Chloor is een sterke desinfectant en tevens een bleekmiddel. Plaats daarom chloortabletten nooit in het zwembad zelf, maar altijd in de skimmer of een chloordrijver. Ook granulaat dient u via de skimmer te doseren. Anders bleekt het chloor uw folie en krijgt u witte vlekken in de folie te zien. pH+, pH- en vlokmiddel kunnen ook het beste via de skimmer toegevoegd worden. Wacht na het toevoegen van een middel (chloor, pH+, pH-, vlok, enzovoorts) enkele minuten voordat u een ander middel toevoegt.

Als laatste (maar deze is logisch): bewaar chloor (en andere chemische middelen) altijd buiten het bereik van kinderen.