Hieronder staan enkele veelgestelde vragen over de behandeling van zwembadwater.

Wat is een goede chloorwaarde?
Wij adivseren een chloorwaarde tussen de 0,5 en 1,5 milligram per liter te hanteren. Dit is voldoende om voldoende chloor in het water aanwezig te hebben om algen en (schadelijke) micro-organismen te bestrijden. Het etiket van de meeste chloorproducten geeft een hogere waarde op (2 tot 5 milligram per liter). Dit is het wettelijk gebruiksvoorschrift van o.a. chloortabletten en chloorgranulaat. Dit is voorgeschreven door de overheidsinstantie die chloor toelaat in Nederland. Een chloorwaarde van 2 of hoger is eigenlijk meer dan noodzakelijk. Als u de chloorwaarde van het zwembad (zeer) regelmatig controleert is het dus niet nodig om tussen de 2 en de 5 milligram per liter chloor in het zwembad aanwezig te hebben.

Wat is een goede pH-waarde?
De ideale pH-waarde ligt tussen de 7,2 en 7,4. Een te lage pH-waarde kan de metalen in het zwembad aantasten (het water is dan immers zuur); een te hoge pH-waarde zorgt ervoor dat chloor niet goed meer kan werken. Vanaf een pH-waarde van 8 heeft chloor in de praktijk geen effect meer.

Mijn zwembadwater is groen, wat moet ik doen?
Controleer eerst de pH-waarde van uw zwembadwater met een testset. Mocht deze boven de 7,4 liggen, is het noodzakelijk om deze eerst te verlagen naar een waarde tussen de 7,2 en 7,4 (waarbij 7,2 beter is dan 7,4). Als u dit heeft gedaan, is het verstandig om een chloorshock toe te dienen door de chloorwaarde te verhogen naar minimaal 3 milligram per liter. Controleer daarna nogmaals de pH-waarde en corrigeer dit indien nodig (chloor werkt pH-verhogend). Zet uw filter enkele uren aan en controleer de chloorwaarde tussentijds. Na enkele uren zal een flink deel van de algen in het zwembad dood zijn. Het filter zal de meeste dode algen uit het water filteren; om ook de kleinere algen te verwijderen is het gebruik van vlokmiddel aan te raden (bijvoorbeeld Goldifloc tabletten). 

Mijn zwembadwater is bruin, wat moet ik doen?
Zwembadwater kan bruin worden als het zwembad is gevuld met grondwater waar ijzer in zit. Dit ijzer reageert met chloor, waardoor er een bruine kleur ontstaat. De oplossing is om veelvuldig te filteren en de chloorwaarde op peil te houden. Ook het gebruik van vlokmiddel (bijvoorbeeld Goldifloc tabletten) is in dit geval aan te raden. De bruine kleur zal hiermee vanzelf verdwijnen. Mocht u veelvuldig (bij)vullen met grondwater, is het gebruik van een metaalverwijderaar een optie, zoals Metal Magic, Culator of Miraclear.

Mijn water is ineens in een paar uur groen geworden, hoe komt dat?
Zwembadwater kan in een paar uur veranderen van mooi helder naar een soort groene soep bij een plotselinge weersomslag (bijvoorbeeld onweer) gecombineerd met een te lage chloor- of een te hoge pH-waarde. Controleer eerst de pH-waarde van uw zwembad en corrigeer deze indien nodig tot ongeveer 7,2. Pas daarna een chloorshock toe; verhoog de chloorwaarde van uw zwembadwater naar ongeveer 2 a 3 met snel oplossend chloor. Vervolgens kunt u het filter een tijd continue laten draaien. De algen verdwijnen vanzelf uit het zwembad.

Mijn zwembadwater is melkachtig, wat moet ik doen?
Dit komt meestal door een te hoge pH-waarde. Controleer uw pH-waarde en verlaag deze met pH min tot een waarde van 7,2 tot 7,4. Door vervolgens uw filterpomp langere tijd te laten draaien zal de melkachtige-kleur vanzelf verdwijnen. Een andere mogelijkheid is dat er gebruik is gemaakt van chloor welke minder geschikt is voor hard water.

Mijn zwembadwater is troebel, hoe kan ik dit oplossen?
Een zandfilter is niet in staat om alle vuildeeltjes uit zwembadwater te verwijderen; de kleinste deeltjes glippen door het filter heen. De oplossing is om deze deeltjes samen te binden met een vlokmiddel (flocculant). Er zijn meerdere soorten te krijgen; vloktabletten werken meestal het makkelijkste. De Golfifloc tabletten van Briswim zijn populair. Ook de Super Cubes geltabletten worden regelmatig verkocht. Nadat u vlokmiddel heeft toegevoegd is het een kwestie van veel filteren en regelmatig terugspoelen. 

Mijn filter lijkt minder goed te werken, wat moet ik doen?
Filterzand heeft een (gemiddelde) levensduur van 5 tot 7 jaar. Daarna is het teveel afgesleten om nog goed te kunnen filteren. De oplossing is om het filterzand te vervangen. U kunt dit doen met nieuw filterzand (neem contact op met ons om een vulschema op te vragen voor uw filter; van veel filters kunnen wij achterhalen hoeveel filterzand er in moet en in welke samenstelling), maar AFM (Actieve Filter Media) is ook een optie. Dit is een relatief nieuw filtermedium en heeft aanmerkelijk betere filterende eigenschappen dan filterzand, door kleinere vuildeeltjes uit het water te verwijderen. Dit zorgt weer voor een lager chloorverbruik.

Hoe kan ik mijn zwembad chloorvrij krijgen?
Het eerlijke antwoord is: zeer moeilijk. Alhoewel er prima desinfecterende oplossingen te krijgen zijn als alternatief voor chloor, zoals een UV-sterilisator, hebben deze allemaal hetzelfde nadeel: ze werken pas op het moment dat het zwembadwater door een dergelijk apparaat wordt gepompt. Aannemende dat u niet 24 uur per dag filtreert (en zwembadwater gemiddeld iedere 3 tot 6 uur wordt gefilterd indien de pomp aan staat) zorgt dit er dus voor dat ongewenste organismen gedurende een flink deel van de dag vrij spel hebben. Chloor heeft dit nadeel niet: als er chloor in het zwembad aanwezig is, zal dit ongewenste 'gasten' in het zwembadwater direct aanpakken. Dit fenomeen staat ook bekend als de 'buffercapaciteit' van chloor. Om deze reden is het bijvoorbeeld voor openbare zwembaden ook wettelijk verplicht om chloor te gebruiken.

Dat wil niet zeggen dat een UV-sterilisator geen voordelen heeft. Met een sterilisator kunt u lagere chloorgehalten in het zwembad hanteren, terwijl het chloorverbruik fors zal dalen. In theorie kan het ook mogelijk zijn om helemaal geen chloor te gebruiken met een sterilisator, maar dat resulteert dus wel in enige vervuiling in het zwembad.

Mijn pH-waarde is instabiel, hoe komt dat?
De pH-waarde van zwembadwater kan ook veranderen als u geen middelen gebruikt om de pH-waarde te verhogen of te verlagen. Dit kan meerdere oorzaken hebben. Het water waarmee u het zwembad bijvult kan bijvoorbeeld een andere pH-waarde hebben dan het zwembadwater. Dit zal doorgaans een gering effect hebben. Het toevoegen van chloor heeft een pH-verhogend effect, aangezien chloor een hoge pH-waarde heeft. Uiteraard veranderd de pH-waarde ook indien u pH plus of min toevoegt aan het zwembadwater.

Als de pH-waarde om onverklaarbare redenen stijgt of daalt en wat instabiel lijkt (bijv een daling nadat u pH plus heeft toegevoegd), is de alkaliteit van het zwembadwater waarschijnlijk te hoog of te laag. Dit komt nauwelijks voor, maar is wel de meest logische verklaring voor een instabiele pH-waarde. In dit geval is het dus noodzakelijk om via een testset de alkaliteit van het water te controleren. Indien deze niet correct is, kan dit gecorrigeerd worden met alkaliteit plus of min.